Warsztaty Tańca Ludowego realizowane w roku 2017 w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach - Gmina Suchedniów w ramach projektu LETNIA AKADEMIA PATRZENIA NA ŚWIAT

– cykl szkoleń, warsztatów "SZTUKA I DAWNE RZEMIOSŁO"

Złożonego i koordynowanego przez Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry.

Program Warsztatów Tańca Ludowego obejmował:

 • historyczne źródła nauczanych postaw, kroków, figur, układów tanecznych i piosenek
 • zapoznanie uczestników z proponowanym repertuarem.
 • nauka piosenek ludowych,
 • nauka melodii stanowiących podkład muzyczny do piosenek i tańców ludowych.
 • nauka postaw, kroków, figur i układów tanecznych tańców regionu świętokrzyskiego, w tym najstarszych tańców zachowanych i odtwarzanych dzięki „przekazom bezpośrednim”.
 • prezentacje tańców regionalnych,
 • rejestracja prezentacji tanecznych nauczanych tańców ludowych regionu świętokrzyskiego.

Harmonogram Warsztatów Tańca Ludowego w WDK Mostki realizowany był: 

od 19.06.2017r. do 28.08.2017r.     Ogółem kilkanaście spotkań w których uczestniczyło blisko 50 osób.

Projekt finansowany w ramach PROW 2014-2020 przy współudziale Gmin obszaru LGD WŁG, w tym Gminy Suchedniów.

Jak czytamy w materiałach pomocniczych do realizacji projektu:

„Ideą projektu jest pragnienie ocalenia bogatych tradycji ludu Świętokrzyskiego - wzbogacenie repertuarowe zespołów już istniejących jak również inspirowanie społeczności wiejskiej do tworzenia nowych zespołów folklorystycznych. Proponowany program nauki składa się z kilkunastu pieśni i tańców zapomnianych i zarzuconych a odkrytych w początkach lat 60-tych ubiegłego stulecia. Folklor śpiewany jak i taneczny utrzymany ma charakter w  metrum  dwumiarowym i trójmiarowym a również mieszanym podzielony na grupy - dostosowany do danej sytuacji. Ogólnie mówiąc charakter tańców wywodzi się z cech ludu zamieszkującego te strony. A cechami tymi są: wielkie tradycje patriotyczne, odwaga, porywczość, zadziorność, ruchliwość, gestykulacja w mowie i inne. Te zachowania przekładają się na cały przebieg tańców, a w nich szybkie tępo, zamaszystość, zmiana kierunku obrotów, inne ozdobniki jak: przytupy, podskoki, przysiady, hołubce. W wiązance tej pragniemy przekazać najważniejsze elementy tańców : kroki podstawowe, sposoby trzymania, podstawowe figury, adekwatność ruchu do charakteru muzyki i śpiewu, sposób łączenia poszczególnych tańców. Dalszą pracę nad tańcami nad ich rozbudową i upiększeniem oddajemy w ręce instruktorów artystycznych. Niech wzbogaca je o nowe treści wykorzystując swój artystyczny talent.

Wśród proponowanych tańców znalazły się:

 • Tańce związane z pracą - pęcok, kopaniok, kowal
 • Tańce zabawowe - przepiórka, gołąbek, owcorz
 • Tańce obrzędowe weselne - korowód, wiankowy, ocepinowy, zasadniok, copcorz.
 • Tańce na różną okoliczność - polka kłaniana, polka - mazur, mazurek, polka drygana, walczyk, oberek.

Przykład małej „Suity Świętokrzystkiej”:

 • oberek chłopski
 • polka
 • oberek nutowy

Wszystkie tańce poparte są tekstem śpiewanym”.

Cele projektu zostały osiągnięte, (z „nawiązką”) a proces realizacji przysporzył wiedzy, umiejętności i radości uczestnikom i obserwatorom.

Wszystkim Dziękujemy!

 


Cudowne miejsce! Przyjedź i sprawdź sam jak tutaj jest cudownie